Begroting 2017

16 november 2016

De begroting 2017 is onlangs vastgesteld. In het voorjaar keken we al vooruit en hebben we koers gezet voor meerdere jaren. Het jaar 2017 is nu ingevuld.

Ambities, schulden en opbrengsten

Voordurend zoeken we de juiste balans tussen ambities (wat gaan we allemaal doen), schulden (welke kosten worden vooruitgeschoven door te lenen) en belastingopbrengst (hoeveel geld vragen we aan de burgers).

Natuurlijk staan we weer aan de lat voor onze kerntaken. Waterveiligheid, voldoende en schoon/gezond water en wegenbeheer in een deel van ons gebied.

Onze ambities hierin staan recht overeind. Er is zelfs ruimte gevonden voor extra inspanningen op een aantal terreinen zoals verduurzaming, zuivering medicijnresten, communicatie/waterbewustzijn.

Tegelijkertijd verbeteren we onze schuldenpositie door minder te lenen en meer van de rekening (uit de exploitatie) te betalen. Om dat te kunnen doen hebben we de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen. Dat lijkt goed uit te pakken.

Tenslotte is het ook nog eens gelukt om de noodzakelijke belastingopbrengst op hetzelfde niveau te houden als vorig jaar. Dat wil zeggen dat de gemiddelde tarieven gelijk blijven.

Daarbij komt dat de kwijtscheldingsregeling per 2017 verder wordt verruimd, nu ook voor ondernemers. Dat is een belangrijk punt voor de PvdA.

Toch zijn er ook zorgen

Een continu aandachtspunt is de kwaliteit van ons oppervlaktewater. Behalve de verontreiniging vanuit de landbouw (denk aan gewasbeschermingsmiddelen) is ook elk huishouden een bron van vervuiling: Medicijnen komen via de urine terecht in het riool. Ook microplastics uit diverse verzorgingsproducten leggen een weg af naar de rioolwaterzuiveringen. Wanneer het gezuiverde rioolwater op het oppervlaktewater wordt geloosd, is het niet vrij van medicijnresten en microplastics. Onze zuiveringen zijn daar nog niet op ingericht.

Het gebruik van medicijnen neemt ook nog eens toe met de vergrijzing. We moeten hier dus echt mee aan de slag. Zowel aanpakken bij de bron (geneesmiddelenindustrie en fabrikanten van verzorgingsproducten) als aanpassing van de zuivering. Een dotje minder shampoo om thuis mee te beginnen ….

Positief eindigend nog dit

Ons erfgoedbeleid krijgt binnenkort concreet invulling. We zijn daar als HHNK over in gesprek met elkaar. De PvdA koestert de getuigen van ons waterverleden. Zij laten zien hoe ons gebied is geworden tot wat het nu is. Een veelzijdig, uitdagend en dierbaar gebied waarin we wonen, werken en genieten. Meer daarover een volgende keer.

 

Marjan Leijen