Verkiezingsprogramma PvdA HHNK 2019 – 2023

12 november 2018

De verkiezingen voor de waterschappen zijn op 20 maart 2019. Het verkiezingsprogramma PvdA – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 2019 – 2023 is op 10 november jl vastgesteld door de gewestelijke ledenvergadering.

WATER IS VAN IEDEREEN

Samenvatting

 • Waterveiligheid: zacht en multifunctioneel
 • Klimaatrobuuste stad: water als blauwe draad
 • Watertekort: de waarheid kan zout zijn
 • Tegengaan van bodemdaling: functie volgt peil
 • Wegenbeheer: weg met de wegen
 • Meer biodiversiteit: blij met de bij
 • Genieten van de natuur: als een vis in het water
 • Schoon water: aanpak bij de bron
 • Energietransitie: op weg naar oneindig
 • Kwijtschelding: de sterkste schouders
 • Werkgelegenheid: eerlijk werk voor iedereen
 • Inwonersparticipatie: iedereen doet mee
 • Waterbewustzijn: bekend maakt meer bemind
 • Internationale solidariteit: grenzenloos zorgen voor water
 • Erfgoed: zonder verleden geen toekomst
 • Waterschapsbelastingen: de vervuiler betaalt

Lees hier verder!