Hoe zit het met Chroom-6 bij HHNK?

1 oktober 2018

In 2017 verschenen berichten in het nieuws over het gevaar van Chroom-6 houdende verf. Defensie zou medewerkers jarenlang blootgesteld hebben aan de giftige en kankerverwekkende stof. Verf met Chroom-6 beschermt metaal tegen roest.

Gevaarlijk

Chroom-6 is de korte naam voor chroom(VI)oxide of chroomtrioxide. Explosief en zeer brandbaar. Bovendien is het gevaarlijk voor de gezondheid. Het veroorzaakt verschillende lichamelijke reacties van huiduitslag tot nierschade en longkanker.

Rijksoverheden

Medio 2018 wordt bekend dat ook bij objecten van Rijkswaterstaat, Rijksrederij, Prorail en het Rijksvastgoedbedrijf Chroom-6 is aangetroffen. Vanwege deze verontrustende berichtgeving heeft de PvdA zich afgevraagd hoe dat bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zit. Tenslotte is HHNK ook een overheid met veel materieel en objecten van metaal die regelmatig onderhouden worden.

Vraag en antwoord

Is er reden om binnen HHNK te onderzoeken of er Chroom-6 houdende materialen zijn toegepast?

Het antwoord van HHNK op onze vraag.

“Afgelopen week hebben wij navraag gedaan bij onze verfleverancier. Deze verzekerde ons dat Chroom-6 niet voorkomt in de producten die wij van hen afnemen. Voor zover wij kunnen nagaan is ook in het verleden geen gebruik gemaakt van Chroom-6 houdende producten bij onderhoud, renovatie of nieuwbouw van onze assets. Indien wij bijvoorbeeld brugleuningen laten verven maken wij afspraken met de aannemers over het vooraf testen op Chroom-6.

Daarnaast geven onze ecologen te kennen dat dergelijke stoffen niet zijn aangetroffen in het oppervlaktewater bij de gebruikelijke metingen die wij verrichten of de metingen die wij laten verrichten. Het is echter mogelijk dat Chroom-6 evenwel in ons water voorkomt, maar dat we het niet detecteren omdat we er (nog) niet gericht naar meten.

Mochten er in de toekomst signalen komen dat er mogelijk Chroom-6 is gebruikt in het verleden, zullen wij dit nader onderzoeken. Op dit moment zijn er echter geen redenen om in onze eigen organisatie diepgaander onderzoek te doen naar het gebruik van Chroom-6 houdende materialen.”

 

Helemaal gerust ben ik nog niet op….

 

Marjan Leijen