Inbreng gevraagd op verkiezingsprogramma PvdA – HHNK

26 juli 2018

Op 20 maart 2019 vinden de waterschapsverkiezingen plaats, samen met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De PvdA is gestart met de inhoudelijke voorbereidingen. De programmacommissie van PvdA HHNK benadert daarom verschillende organisaties en belangengroepen waarmee het schap samenwerkt.

Namens deze commissie vragen wij hun en uw inbreng op (een korte samenvatting van) ons concept-programma: zie hieronder. Bent u het met onderdelen oneens? Mist u belangrijke aspecten? Wij horen het graag van u!

Mocht u liever met ons hierover in gesprek gaan, dat kan ook. We horen dan ook graag  van u.

Dank alvast voor uw reactie.

Hartelijke groet namens de programmacommissie

Marjan Leijen – PvdA HHNK – 06 43 97 46 02

  1. Tegengaan van bodemdaling en de daarmee gepaard gaande CO2 uitstoot: van peil volgt functie naar functie volgt peil.
  2. Waterrobuuste inrichting van bebouwde omgeving: water is leidend bij ruimtelijke opgaven.
  3. Watererfgoed behouden. Ook als dat kost.
  4. Dijkversterking altijd uitvoeren in combinatie met natuur en recreatieve voorzieningen: waterveiligheid staat voorop
  5. Strenger optreden tegen bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater.
  6. Concrete afspraken maken met gemeenten over afkoppelen, ontstenen, groene daken en gevels.
  7. Ruimhartig kwijtscheldingsbeleid continueren.
  8. Geen overheveling van waterschapsbelasting van de agrarische sector naar de inwoners van stedelijke gebieden.
  9. Volop inzetten op energietransitie en circulaire economie. Zo snel mogelijk van gas los.
  10. Werken aan een beter waterbewustzijn bij alle inwoners. Er is nog teveel onbekendheid over het schap.