werkbezoek KNMI en Stichtse Rijnlanden

17 juni 2018

Collega hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – HDSR – ontving het bestuur van HHNK op 14 juni. Maar eerst bij het KNMI langs.

KNMI

Na een technische voordracht over ontwikkelingen in het klimaat stond een rondleiding gepland door de proeftuin met verschillende historische en actuele meetinstrumenten. Zoals opstellingen om de temperatuur te meten (zie hieronder). Er loopt nu een onderzoek waarin de verschillende meetmethodes onderling worden vergeleken.

 

Werkgebied HDSR (bron: HDSR)

 

Nereda in Utrecht

In het centrum van Utrecht, aan de Vecht, wordt een nieuwe rioolwaterzuivering gebouwd voor HDSR. Een Nereda: zuivering door slibkorrels in plaats van slibvlokken. Dit levert ruimte- en energiebesparing op. Duurzaamheidscriteria voor wat betreft energietransitie zijn helaas niet in de aanbesteding opgenomen. Mogelijk dat in de nabije toekomst de overgebleven ruimte op het terrein daarin een rol kan gaan spelen: zonnepanelen, slimme vergisters of anderszins. Lees meer over de Nereda in een eerder bericht.

 

Lekdijk

De Lek vormt de zuidelijke grens van HDSR. Verschillende stukken Lekdijk voldoen niet aan de norm door ondermeer piping. Bij Salmsteke, nabij Lopik, werd een samenwerkingsproject bezocht. Het project haakt aan op een bredere gebiedsontwikkeling. Bij de herinrichting van de uiterwaard wordt waterveiligheid en waterkwaliteit gecombineerd met recreatie en natuurontwikkeling. Er werken zes partijen met elkaar samen: Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Recreatieschap de Stichtse Groenlanden, Provincie Utrecht, Gemeente Lopik, Staatsbosbeheer en het waterschap HDSR.

Projectgebied Salmsteke (foto: HDSR)

 

Veenweide Informatie Centrum

In Zegveld werd het VIC bezocht, waar een toelichting werd gegeven op bodemdaling in veenweidegebied. Mogelijke oplossingen als onderwaterdrainage of aangepaste teelt zijn besproken en bezocht. Meer hierover in een volgend bericht.

De dag werd afgesloten in Kamerik.