Motie verruiming kwijtschelding aangenomen

20 oktober 2018

Tijdens de algemene bestuursvergadering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op 17 oktober jl is de kwijtscheldingsregeling van HHNK geëvalueerd. De fractie van de PvdA heeft deze gelegenheid aangegrepen om een motie in te dienen ter verruiming van het kwijtscheldingsbeleid voor ZZP-ers. De motie werd unaniem aangenomen.

Eerder, eind 2016, nam PvdA het initiatief om voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) kwijtschelding mogelijk te maken. De kwijtscheldingsregeling werd toen opengesteld voor ZZP-ers die een uitkering ontvangen voor ondernemers (BBZ – besluit bijstand zelfstandigen). Dat hebben we als eerste stap beschouwd naar een eerlijke toepassing voor alle ondernemers die onder bijstandsniveau leven. Zonder uitkering is dat echter ingewikkelder en kostbaarder om te bepalen. Met onze motie, mede ingediend door de Algemene Waterschapspartij, vragen we het college om te onderzoeken of de kwijtscheldingsregeling kan worden aangepast door de eis van BBZ los te laten. Lees hieronder de volledige motie:

Voorgenomen motie Leijen – kwijtscheldingsbeleid