Nieuw zand voor Camperduin

14 maart 2018

De kust is onderhevig aan allerlei invloeden zoals zeestroming en wind. Hierdoor beweegt het zand van de kust. Rijkswaterstaat houdt jaarlijks bij waar zand gesuppleerd moet worden. Dit voorjaar is dat in Camperduin.

Nieuw kustgebied

In opdracht van HHNK en Rijkswaterstaat is een nieuw kustgebied aangelegd voor de Hondsbossche zeewering in 2014-2015. Hierbij is 35 miljoen kuub zand gebruikt. De nieuwe kuststrook heet tegenwoordig de Hondsbossche Duinen.

Natuurinvloeden

De natuur doet zoals verwacht zijn invloed gelden en verplaatst zand. De nieuwe Hondsbosche Duinen zijn mooi in ontwikkeling met de groei van het helmgras. Bij de lagune is ook goed zichtbaar dat het zand zich landwaarts begeeft. De stroming voor de kust heeft ook invloed op het strand. Bij Camperduin is er nu minder strand.

Camperduin

In Camperduin is gebleken dat er – eerder dan aanvankelijk gepland – zand moet worden aangebracht. Met baggerschepen en pijpleidingen wordt het strand versterkt met 850.000 kuub zand.

van Oord – Boskalis

De combinatie van Oord – Boskalis – die destijds het kustproject heeft aangelegd – is ook gedurende 20 jaar verantwoordelijk voor het kustonderhoud. Zij starten in maart 2018 met het aanbrengen van het zand. Tussen de strandopgang ter hoogte van de Camperweg (strandpaal 25) en de getijdengeul van de lagune (strandpaal 27) zullen de werkzaamheden plaatsvinden. Men verwacht in de loop van april klaar te zijn.

Zeehondjes

Het zal weer een mooi gezicht zijn om de zandsuppletie te bekijken en te zien hoe het strand weer aangevuld wordt. Mogelijk komen de zeehondjes ook weer een kijkje nemen zoals in 2014 het geval was.

Bovenstaande foto: Hans Smeele

Lees hier meer over de Hondsbossche Duinen.

Hondsbossche Duinen in aanleg, 2015 (eigen foto)