Rode Kei uitgereikt!

15 juni 2018

“Voorzitter,

Met het voorliggend voorstel voor Zeedijk ’t Horntje komt het CHI aan het eind van een langdurig besluitvormingsproces, immers de versterking van de waddendijk op Texel is al weer 10 jaar geleden ingezet.

Al hetgeen de voorgaande sprekers hebben gezegd zal ik niet herhalen, ook wij steunen van harte dit voorstel. Wat begon als een keetje op de Helderse zeewering is gaandeweg uitgegroeid tot een omvangrijke infrastructuur en een grote oppervlakte op Texel die met dit projectplan binnnendijks wordt gebracht en dezelfde bescherming krijgt tegen hoog water als andere binnendijks gelegen objecten.

Voorzitter, er is veel overlegd met belanghebbenden en andere overheden. Ook veel ingesproken tijdens de behandeling van de voorstellen over de positie van de Koninklijke NIOZ. En iedere keer werd de inzet van hoogheemraad Stam daarbij genoemd.

Zo sprak Karin Jonkers van Water Natuurlijk over “Luctor et Emergo” en Acta non Verba”. Mooie woorden voor de daadkracht van Stam.

We kunnen dit bevestigen en zijn trots op Hoogheemraad Stam en vinden hem een kei van een bestuurder. Een rode kei. En om onze waardering tot uitdrukking te brengen overhandig ik hem namens de PvdA-fractie graag het teken van erkentelijkheid, de Rode Kei. Het is niet een grote kei en dat heeft te maken met de voorkeur van Kees voor zand in plaats van keien bij dijkversterkingen. Maar net zo gemeend als een grote!”

namens de fractie, Fijko van der Laan

De Rode Kei is vervaardigd door Rutger Jan Bredewold.

rode kei

Overhandiging Rode Kei door Fijko van der Laan aan Kees Stam (eigen foto)