Slim zuiveren met Nereda in Epe

29 mei 2015

Waterschap Vallei en Veluwe heeft als eerste waterschap ter wereld een Nereda-installatie op de rioolwaterzuivering in Epe. Medegefinancierd door het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De officiële opening was op 8 mei 2012.

Vlokken

In een normale zuiveringsinstallatie is sprake van vlokkig materiaal. Het zuurstofrijke en het zuurstofarme proces vinden dan op verschillende plekken in het proces plaats. Slibvlokken zweven in het water. Het bezinken van de vlokken in het normaal gezuiverd rioolwater vraagt tijd. Daarvoor gaat het water naar een speciale nabezinktank.

Korrels

Nereda staat voor een nieuwe zuiveringstechnologie. Bijzonder aan het Neredaproces zijn de slibkorrels. Met de Nereda-technologie wordt afvalwater gezuiverd door aërobe bacteriën die groeien in de compacte slibkorrels. Deze korrels kennen door hun opbouw een zuurstofrijke buitenkant en een zuurstofarme kern. Zo vinden we verschillende zuiveringscondities in één korrel.

Nereda-korrels bezinken veel sneller. Dat kan gebeuren in dezelfde tank als waarin het zuiveringsproces plaatsvindt.

De korrels bieden grote voordelen voor chemicaliën- en energieverbruik. De technologie vraagt om een veel kleiner bouwoppervlak voor de installatie en leidt tot lagere kosten.

(uit: www.neredannop.nl)