Stadsstrand in Hoorn

15 maart 2018

De Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam is 33 km lang. Deze dijk beschermt 1,2 miljoen inwoners van het laaggelegen Noord Holland. Hij is niet stabiel genoeg gebleken en moet versterkt worden. In Hoorn wordt dat gecombineerd met een strand.

Overzicht versterking Markermeerdijken (bron: HHNK)

 

Maatwerk

De dijkversterking langs het Markermeer is opgeknipt in verschillende modules met elk een eigen aanpak. Maatwerk dus. In Hoorn is gekozen voor een oeverdijk als versterking. Een nieuwe, lagere dijk die voor de bestaande dijk aan de waterzijde wordt aangelegd. Op de zandige oeverdijk wordt een groot stadsstrand gecreëerd.

Oeverdijk

Kees Stam, bestuurder en portefeuillehouder waterveiligheid bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: “Waar je normaal gesproken de dijk verhoogt en verbreedt, bedachten we in Hoorn iets anders. Een dijkverhoging is hier lastig: de huizen staan dicht bij de dijk staan en de Westfriese Omringdijk – een gedeelte van de Markermeerdijken – is een monument waar we niet aan willen komen. Zo kwamen we op de oeverdijk, een nieuwe dijk van zand. De gemeente greep deze kans aan om de Hoornse kust aantrekkelijker te maken. Hoorn wilde de versterking combineren met een mooi stadsstrand.”

bron: HHNK

 

Strandpaviljoen

Aan het stadsstrand kan men spelen, wandelen, zonnen, sporten, een kop koffie drinken bij het strandpaviljoen, of gewoon lekker gaan liggen na een duik in het Markermeer. Het stadsstrand wordt zo’n 100 meter breed en een kilometer lang. Het bevindt zich tussen schouwburg Het Park en de Galgenbocht bij de Grote Waal. Op de kruin van de oeverdijk komt een wandelpad en een fietspad. (hoorn.nl/stadsstrand)

Schets stadsstrand (bron: gemeente Hoorn)

 

Veel zand

Kees Stam: “Maar voordat het zo ver is, moet er heel wat gebeuren. Zo is er maar liefst een miljoen kuub zand nodig om het strand aan te leggen. Dat zijn 50.000 vrachtwagens vol, om je een beeld te geven. Niet dat die allemaal door de straten van Hoorn komen rijden, want het zand wordt via het water met schepen aangevoerd, zodat de inwoners daar geen last van hebben.”

Samenwerking

De nieuwe verbeeldende schets (zie boven) wordt door de gemeente Hoorn gebruikt om verder in gesprek te gaan met de inwoners. Het project is een mooie samenwerking tussen de gemeente Hoorn en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Er verscheen hierover een artikel met onderstaande foto in de Telegraaf van 23 februari. De foto werd genomen (bij 4 °C ) op de plek van het toekomstige strand.

Even voelen waar dat strand komt: John-Paul Zigenhorn – projectleider, Kees Stam – bestuurder HHNK, Ben Tap – wethouder Hoorn