Start verbetering Schermer boezemkade

30 mei 2018

Woensdag 30 mei zette Kees Stam, portefeuillehouder Waterveiligheid van HHNK, de eerste schop in de Schermerdijk bij molen De Otter te Oterleek. De dijk tussen Oudorp en Driehuizen, is afgekeurd en wordt de komende jaren versterkt door aan de binnenzijde van de dijk een pakket grond aan te brengen.

Archeologie

Stam: “Best lastig om met zo’n grote kraan precies tien centimeter af te graven. Dat moet zorgvuldig gebeuren om eventueel in de ondergrond aanwezige archeologie te sparen.  In het voortraject van de dijkversterking is volop aandacht besteed aan historische en landschappelijke waarden.”

Natuur en kabels

Ook is rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna, kabels en leidingen in de dijk, de bereikbaarheid van omwonenden en het netjes aansluiten van op- en afritten. Voorafgaand aan het werk is het nodig om de vele kabels en leidingen in de dijk te verleggen of te beschermen.

Fase 1

De aannemer – Haarsma – werkt tot maart 2019 op de locaties waar geen kabels en leidingen liggen, of waar ze inmiddels door de netbeheerders zijn verlegd. Dat is tussen Driehuizen en de Laanweg, bij Grootschermer, Ursem en Oterleek. Woningen en bedrijven langs de dijk blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Voor het overige verkeer worden omleidingsroutes ingesteld.

Fase 2

De tweede fase behelst de overige dijkpercelen tussen Oudorp en Driehuizen, en zal naar verwachting starten in de zomer van 2019.

Lees hier een eerder bericht over de Schermer boezemkade.

Foto: LONNEE fotografie