Versterking Schermer boezemkades

17 mei 2017

Het project Versterking Schermer boezemkades laat zien dat je het niet altijd iedereen naar de zin kunt maken.  Ook al lijkt het technisch gesproken een standaardproject. Door HHNK is in het verleden geconstateerd dat de boezem van de Schermerpolder aan de Noordoostelijke kant versterking behoefde. Daartoe is een plan opgesteld.

Cultureel erfgoed

Over dit plan is vervolgens discussie ontstaan omdat volgens een coalitie van erfgoedverenigingen, de Schermer Alliantie, met name de noordelijke Huigendijk een grote cultuurhistorische waarde zou hebben, door de laatmiddeleeuwse roots.

Poldermolens Noord Schermer, ca 1900 (bron: RCE)

 

Bureauonderzoek

Door HHNK is daarover uitgebreid van gedachte gewisseld met de bezwaarden. Dit heeft tot nader bureau-onderzoek geleid en een nog af te ronden studie van een onderzoeksbureau. Onze fractie heeft, net als de andere fracties, geconcludeerd dat HHNK een goed projectplan heeft opgeleverd en zorgvuldig heeft geopereerd naar bezwaarden.

De verwachting is dat als het onderzoeksrapport nog bijzondere uitkomsten oplevert, die in het projectplan kunnen worden opgenomen.

Jos Dings