Eerste zonnepaneel bij rioolwaterzuivering Geestmerambacht

9 mei 2018

Op 8 mei is het eerste zonnepaneel van het zonnepark gelegd op het terrein van de rioolwaterzuivering Geestmerambacht in Warmenhuizen. Dat gebeurde door portefeuillehouder Ruud Maarschall en afdelingshoofd Noor Ney van HHNK.

Het algemeen bestuur van HHNK heeft een Klimaat- en Energieprogramma vastgesteld in 2017. Hierin is ondermeer de ambitie verwoord om in 2025 klimaatneutraal te zijn en in 2020 40 % duurzame energie op te wekken.

Naast slibvergisting voor de terugwinning van biogas, ligt de focus op het plaatsen van zonneweides op zuiveringsterreinen van het hoogheemraadschap. 100.000 zonnepanelen staan gepland op diverse locaties. De eerste 2000 panelen worden nu geplaatst op rioolwaterzuivering Geestmerambacht.

Goed bezig!

zonnepaneel

Portefeuillehouder Ruud Maarschall en afdelingshoofd Noor Ney plaatsen de eerste zonnepaneel (foto: HHNK)