Kwijtscheldingsbeleid

De PvdA is voor een ruimhartige kwijtscheldingsregeling voor inwoners en ondernemers die de waterschapsbelastingen niet kunnen betalen.

In de coalitieonderhandelingen heeft de PvdA voor een ruimere kwijtscheldingsnorm voor AOW-ers gepleit. Dat is in het collegeprogramma opgenomen en uitgevoerd.

Daarnaast heeft de PvdA samen met andere partijen binnen HHNK (50plus en AWP) in 2 moties voor elkaar gekregen dat de kwijtscheldingsregeling verder verruimd is. Zowel ondernemers onder de bijstandsnorm als huiseigenaren die ‘onder water staan’, komen vanaf 2016 in aanmerking voor kwijtschelding van de waterschapsbelastingen.

Ondernemers

Ondernemers die onder de bijstandsnorm een inkomen hebben kunnen een beroep doen op de BBZ regeling van hun gemeente (bijstandsuitkering voor zelfstandigen). Dit is een regeling vanuit de gemeente waarbij ondernemers een inkomensaanvulling kunnen krijgen tot de bijstandsnorm. Zij ontvangen daarvoor een beschikking BBZ.

Ondernemers die kunnen laten zien dat ze een BBZ uitkering ontvangen, komen in aanmerking voor kwijtschelding van waterschapsbelastingen.

Huiseigenaren

Zowel inkomen als (negatief) vermogen zijn grondslagen voor kwijtschelding, zoals is vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Bij HHNK werden huiseigenaren uitgesloten van kwijtschelding. Dat is rechtgezet vanaf 2016. Wanneer een negatief vermogen (gecombineerd met een laag inkomen onder bijstandsnorm) de betaling van belastingen in de weg staat, kan een eigenaar aanspraak doen op de kwijtscheldingsregeling.

Marjan Leijen