Tussentijdse evaluatie

We zijn in 2017 halverwege de bestuursperiode van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Tijd voor een evaluatie.
Coalitie

De PvdA maakt deel uit van de coalitie en heeft Kees Stam als dagelijks bestuurder in het college van Dijkgraaf en Heemraden. Samen met Groen Water en Land, Water Natuurlijk, CDA en LTO is in 2015 een collegeprogramma op hoofdlijnen tot stand gekomen. Dat is door het algemeen bestuur unaniem vastgesteld. In de tussentijdse evaluatie van september werd in positieve zin teruggekeken op de afgelopen 2 jaren.

Hieronder de belangrijkste onderwerpen voor de PvdA-fractie.

Sociale en solidaire bedrijfsvoering

Eerder spraken we al over de vraag hoe sociaal-democratisch een waterschap kan zijn: Met name in de bedrijfsvoering zien wij mogelijkheden om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. De PvdA heeft het mogelijk gemaakt dat het kwijtscheldingsbeleid verruimd is voor ondernemers, AOW-ers en huizenbezitters die (figuurlijk) onder water staan.

Ook is op initiatief van de PvdA ‘social return’ als voorwaarde opgenomen in ons aanbestedingsbeleid.

Rode dijken

Bij dijkversterkingen komen altijd keuzes naar voren.

De goedkoopste versterking van de Hondsbossche zeewering zou een basalten dijkverhoging van 6 meter zijn geweest. We hebben destijds gekozen voor een zogenaamde zachte zandige oplossing met nevendoelen als recreatie en natuur. De dijk is namelijk van iedereen.

Zo hebben wij afgelopen periode ook gekeken naar de Prins Hendrikdijk op Texel. De goedkoopste oplossing was een bermverzwaring binnenwaarts. Toch hebben we gekozen voor een zandige oplossing met hoge natuurdoelen, fietspad en uitkijkpunten.

Bij de Markermeerdijken hebben we te maken met veel direct betrokkenen. Aan de orde is dat de aanwonenden soms andere belangen hebben dan de bewoners verder weg. Vanwege overlast binnendijks, wordt gekozen voor buitenwaartse versterking. Zoveel mogelijk willen we de oorspronkelijke dijk behouden en gaan we ook hier voor zachte oplossingen, tenzij dat ten koste gaat van de versterking.

Zo zien wij de dijkversterking het liefst: PvdA-rood! Voor iedereen.

Watererfgoed

In 2017 is de visie op Erfgoed vastgesteld. Watererfgoed, van hensbeker tot molens en oude verkavelingen, vinden wij van waarde. Niet enkel om in de schijnwerpers te zetten maar ook om gewoon van te houden en te behouden. De PvdA is blij met een verdere uitwerking waarin duidelijk wordt wat we hebben, wat we gaan inzetten in ons werk en wat we gewoon goed gaan bewaren. Ook staan wij open voor gesprekken met andere erfgoedpartijen waarmee we kunnen gaan samenwerken en waaraan we misschien erfgoed kunnen overdragen.

Erfgoed is ons verleden en zegt waarvandaan we komen. Wij zullen blijven opletten dat erfgoed niet tussen wal en schip valt.