Watererfgoed

De PvdA is gehecht aan de cultuurhistorie van het gebied. Het verleden van het waterschap blijft zichtbaar door de instandhouding van de vele gemalen, molens en andere waterschapsobjecten.
Uit het PvdA-HHNK verkiezingsprogramma:

“De PvdA is gehecht aan de cultuurhistorie van het gebied. Het verleden van het waterschap blijft zichtbaar door de instandhouding van de vele gemalen, molens en andere waterschapsobjecten.”

PvdA heeft het mede voor elkaar gekregen dat een aparte paragraaf over watererfgoed in het collegeprogramma is gekomen.

Uit het collegeprogramma:

“Het waterschap als openbaar bestuur kent een eeuwenoude geschiedenis. Het hoogheemraadschap heeft dan ook een veelheid aan cultuurhistorisch erfgoed. De nadrukkelijke intentie van het schap is dit cultureel erfgoed in stand te houden. Daarbij kan het erfgoed eventueel ingezet worden om (de geschiedenis van) het waterschap onder de aandacht te brengen van een breed publiek. In de komende periode onderzoeken wij hoe het cultureel erfgoed het beste behouden kan worden.”

De uitwerking:

In 2017 is de visie op Erfgoed vastgesteld. Watererfgoed, van hensbeker tot molens en oude verkavelingen, vinden wij van waarde. Niet enkel om in de schijnwerpers te zetten maar ook om gewoon van te houden en te behouden. De PvdA is blij met een verdere uitwerking waarin duidelijk wordt wat we hebben, wat we gaan inzetten in ons werk en wat we gewoon goed gaan bewaren. Ook staan wij open voor gesprekken met andere erfgoedpartijen waarmee we kunnen gaan samenwerken en waaraan we misschien erfgoed kunnen overdragen.

Erfgoed is ons verleden en zegt waarvandaan we komen. Wij zullen blijven opletten dat erfgoed niet tussen wal en schip valt.