Ik wens u veel personeel!

Personeel is het kapitaal van een onderneming of overheid. Piet Oudega beschouwt het thema n.a.v. recente personele ontwikkelingen binnen HHNK.
Gezegde

Volgens Google is het zowel een Joods, Arabisch als Chinees gezegde: “Ik wens je veel personeel”. En dat zeg je dan tegen een collega-ondernemer die je niet mag. Een PvdA-bestuurder kijkt hier vaak anders tegenaan. Personeel is immers het kapitaal van een onderneming of een overheid. Meer personeel betekent ook: meer bestendige werkgelegenheid. En niet voor niets probeert onze partij bij de overheden de inhuur van diensten terug te dringen en te vervangen door personeel in eigen dienst. Maar bij een overheid, zoals het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), betekent het in dienst nemen van meer personeel vaak ook een hogere waterschapsbelasting. Niet elke uitbreiding van het personeelsbestand verdient zich via subsidie of verlaging van inhuurkosten terug.

Route 66

Tijdens een recente thema-bijeenkomst van het waterschap gaf het bestuur een inkijkje in de recente ontwikkelingen op personeelsgebied. Zo is in 2014 een efficiencytraject ingezet, waarbij in vijf jaar 66 fte (circa 8%) zouden worden bespaard. Route 66 heette dat, heel toepasselijk. Via natuurlijk verloop, bevordering van interne doorstroming, scholing en training is de uitgezette neerwaartse lijn drie jaar lang prima gevolgd. Niet altijd gemakkelijk, want er kwamen intussen ook nieuwe taken en nieuwe eisen op het waterschap af. Tot dit jaar: in 2017 is een trendbreuk te zien en zullen zowel de formatie als de personeelskosten stijgen in plaats van dalen. En in 2018 zal dat nog veel steviger doorzetten. Het gaat dan samen met de stijgende cao- en pensioenkosten meteen om een paar miljoen meer uitgaven (bovenop de begrote 64 miljoen in 2017), die de Noord-Hollanders boven het Noordzeekanaal met elkaar via de waterschapsbelastingen betalen.

Blij?

Moeten wij er als PvdA toch blij mee zijn? Enerzijds wel. Dat de cao en de pensioenpremies voor de werkgever stijgen is een feit, maar wel een prettig gegeven voor de werknemers van het waterschap. En de toename van de formatie komt vooral door nieuwe taken en eisen, zoals de participatiebanen – waar het Hoogheemraadschap er uiteindelijk 15 van wil hebben – en hogere eisen aan omgevingsmanagement en informatievoorziening. Burgers verwachten steeds meer, steeds tijdiger en steeds meer online informatie van hun overheid, en dat vraagt om extra inzet van ambtenaren.

Of niet?

Aan de andere kant: u en ik betalen daar allemaal aan mee. Ook wie net boven de kwijtscheldingsgrens zit! Het zal bij de vaststelling van komende begrotingen vast een thema in de discussie worden.

 

19 oktober 2017

Piet Oudega