commissielid

Jos Dings

Water en Wegen

Ik ben zelfstandig jurist, oud-wethouder van Beemster en tegenwoordig fractievoorzitter van PvdA/GroenLinks in die zelfde gemeente. In mijn bestuurlijke periode was ik vanuit duurzaamheidsoptiek bezig met het waterbeleidsplan van gemeente en HHNK. Ik zie in dat samenspel van gemeenten en schap veel kansen om Noord-Holland te verduurzamen. In de aanloop naar de verkiezingen zag ik dat de fractie relatief geïsoleerd opereerde in de PvdA. Ik bedacht dat dat beter kon en heb mezelf als klankbord/ondersteuner beschikbaar gesteld. En.. het is leuk om te doen.