HHNK partner in Statiegeldalliantie

6 maart 2018

Een motie van Water Natuurlijk, unaniem aangenomen in de vergadering van 21 februari, heeft ertoe geleid dat HHNK als partner is aangesloten bij de Statiegeldalliantie.

Lees hier de motie.

HHNK heeft een goede waterkwaliteit als speerpunt van beleid. Microverontreinigingen zoals plastic kunnen in de voedselketen en het drinkwater tot gezondheidsproblemen leiden.

In het buitenland is gebleken dat een statiegeldsysteem leidt tot vermindering van plastic in de openbare ruimte (waaronder water).

Het is dus een logische stap om een dergelijk systeem in Nederland in te voeren. Daartoe is de Statiegeldalliantie opgericht.

Eind februari hebben zich al meer dan 400 Vlaamse en Nederlandse organisaties, verenigingen, lokale overheden en bedrijven aangesloten bij de Statiegeldalliantie.