Standpunten

Zoeken

Biodiversiteit

De PvdA maakt zich zorgen over de terugloop van de biodiversiteit. HHNK is als medeondertekenaar van de Green Deal Infranatuur mede verantwoordelijk voor het behoud van biodiversiteit. Een motie van de PvdA en Water Natuurlijk houdt HHNK bij de les.

Lees verder

Collegeprogramma 2019-2023

Het collegeprogramma 2019-2023 van HHNK heet "Samen werken aan de toekomst". Het programma is breed tot stand gekomen. Collegepartijen zijn de fracties Groen Water en Land, PvdA, Water Natuurlijk en Ongebouwd.

Lees verder

Groen en water in de stad

PvdA waterbestuurders in Noord Holland discussiëren over het belang van Groen en Water in de stad. Mooie punten zijn op papier gekomen, te gebruiken voor de programma's van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Lees verder

Hoe politiek is een waterschap?

Maakt het verschil of je voor de PvdA of een andere politieke partij in het waterschapsbestuur zit? Ik denk van wel!

Lees verder

Ik wens u veel personeel!

Personeel is het kapitaal van een onderneming of overheid. Piet Oudega beschouwt het thema n.a.v. recente personele ontwikkelingen binnen HHNK.

Lees verder

Kwijtscheldingsbeleid

De PvdA is voor een ruimhartige kwijtscheldingsregeling voor inwoners en ondernemers die de waterschapsbelastingen niet kunnen betalen.

Lees verder

Medicijnresten en microplastics

Een continu aandachtspunt is de kwaliteit van ons oppervlaktewater. Behalve de verontreiniging vanuit de landbouw is ook elk huishouden een bron van vervuiling. Denk aan medicijnresten en microplastics.

Lees verder

Over dijkgraven en gedrochten

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier koestert zijn rijke waterschapsgeschiedenis. Toch is het schap ook niet vies van moderne uitspattingen. Lees en huiver.

Lees verder

Social return

De PvdA maakt er zich hard voor dat iedereen aan het werk kan. Ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Lees verder

TTIP

De PvdA fracties van de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en Hollands Noorderkwartier hebben in hun bestuursvergaderingen van februari 2016 een motie ingediend over het TTIP en ISDS. 

Lees verder

Tussentijdse evaluatie

We zijn in 2017 halverwege de bestuursperiode van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Tijd voor een evaluatie.

Lees verder

Verkiezingsprogramma 2015-2019

Het verkiezingsprogramma 2015 - 2019 van de PvdA HHNK staat voor Sterk, Sociaal en Groen. Water is van ons allemaal!

Lees verder

Verkiezingsprogramma 2019-2023

Verkiezingsprogramma van de PvdA HHNK voor de periode 2019 - 2023 met sociale en groene speerpunten.

Lees verder

Watererfgoed

De PvdA is gehecht aan de cultuurhistorie van het gebied. Het verleden van het waterschap blijft zichtbaar door de instandhouding van de vele gemalen, molens en andere waterschapsobjecten.

Lees verder

Zand in plaats van asfalt: de Hondsbossche Duinen

De Hondsbossche en Pettemer zeewering was een 'zwakke schakel'. Daarom is hij in 2015 versterkt. Maar niet op de traditionele manier met steen en asfalt.

Lees verder