Meer waterveiligheid, natuur en recreatie op Texel

26 juli 2018

De Prins Hendrikzanddijk op Texel wordt versterkt. Dat gebeurt met 5 miljoen m3 zand over een lengte van 3 km. De werkzaamheden zijn gestart op 25 juli.

Zand

De dijk aan de zijde van de Waddenzee is Natura 2000 gebied. Via een leiding wordt zand – uit de Noordzee – voor de dijk opgespoten en in model gebracht door buldozers. Het wordt daardoor een toekomstbestendige waterkering.

Meer dan veiligheid

Tegelijkertijd worden de natuurwaarden versterkt doordat er een gevarieerd gebied ontstaat met o.a. duinen, strand, lagune, droogvallende platen en hoogwatervluchtplaatsen voor fauna. Ook komen er een wandel- en fietspad en een uitzichtpunt.

Startsein

Kees Stam, portefeuillehouder waterveiligheid bij HHNK gaf het startsein samen met de jeugdbestuurder en Texelaar Rodny Stolk en andere vertegenwoordigers van betrokken partijen. De sleephopperzuiger begon daarna het eerste zand te spuiten

Kees: “Ik ben er ontzettend trots op dat we samen met alle betrokken partijen een waterkering realiseren die extra veiligheid én extra ruimtelijke kwaliteit op Texel creëert.”

 

Op de groepsfoto vlnr: Titus Livius (ministerie van I&W, Michiel Uitdehaag (burgemeester Texel), Cees Loggen (gedeputeerde Provincie Noord Holland), Francis Verhees (aannemer Jan De Nul), Kees Stam (Hoogheemraadschap) en Rodny Stolk (Jeugdbestuurder Hoogheemraadschap)

Sleephopperzuiger Bartolomeu Dias