Netwerkbijeenkomst in Assen bij waterschap Hunze en Aa’s

27 oktober 2017

Op 27 oktober bezochten we het waterschap Hunze en Aa’s.

Drentsche Aa

Een enthousiaste medewerker van Hunze en Aa’s vertelde over het stroomgebied van de Drentsche Aa en wat daar aan gebiedsopgaven al is aangepakt aan het Deurzer- en Anreeperdiep. Het landschap bestaat uit esdorpen en hooilanden. De laatste zijn in de winter te nat. Er is veel cultuurhistorische waarde en hoogwaardige natuur. De Drentsche Aa is tevens drinkwaterbron voor Groningen en vaak is bij de inlaat het Aa-water boven de norm vervuild, m.n. met gewasbeschermingsmiddelen (deels uit stedelijk gebied en deels uit landbouw). Men probeert het water van de Drentsche Aa maximaal te benutten. Er zijn drinkwaterputten, maar bij gebruik treedt verdroging op.

(uit verslag van Reinie Kaas, secretaris PvdA waternetwerk)

Wateropgave

Door het beekdal en de natuurlijke loop van beide diepen te herstellen is een natuurlijke berging ontstaan voor water. Niet alleen Assen, maar ook het stedelijke gebied verderop houdt op deze manier droge voeten ten tijde van zware regenval.

Natuur

Er is ook ruimte ontstaan voor natuur. De leefomstandigheden voor planten en dieren in en om de beken zijn verbeterd. De natuur kan zich hier ontwikkelen. Ook daar heeft het waterschap een opgave.

Excursie

Onze wandeling ’s middags ten oosten van Assen ging langs Deurzer- en Anreeperdiep.

De wandeling ging ook langs restanten, mogelijk van een oude schans van Bommen Berend. De plek staat bekend als Poepenhemeltje. Lees er hier meer over.