Oogst van de heidag

10 februari 2018

De volgende verkiezingen voor de waterschappen zijn in 2019. Al zijn velen met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bezig, wij kijken al met een schuin oog naar volgend jaar.

Ons vorig verkiezingsprogramma was zo gek nog niet. Dat is een van de conclusies tijdens onze heidag op 2 februari jl. Meerdere onderdelen van de wensenlijst uit 2015 zijn gerealiseerd of in gang gezet: kwijtscheldingsbeleid, behoud van watererfgoed, aandacht voor duurzaamheid, natuurlijke oplossingen voor kustversterking. Lees hierover in eerdere berichten en standpunten.

Aardig wat onderwerpen van toen zijn nog steeds actueel en vragen opnieuw een plek in ons verkiezingsprogramma 2019 – 2023. Op sommige thema’s vinden we dat we scherper moeten inzetten. In willekeurige volgorde volgen hieronder wat heidag-uitspraken:

  • ‘Functie volgt peil’ willen we sterker neerzetten. Dat heeft wel zijn gevolgen! Het behoud van de veenweidegebieden met hun natuurfunctie en het verlagen van de CO2-uitstoot door het oxideren van het veen zijn ons dit echter waard. We hebben de provincie hierbij nodig.
  • Strengere eisen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid, met stevige voorwaarden op social return en duurzaamheid. Wellicht wordt de betekenis voor de werkgelegenheid minder, maar dan kan het accent meer vallen op stageplaatsen, opleiding etc.
  • Participatiebanen realiseren.
  • Circulaire economie en energietransitie: Versnelde uitvoering van het Klimaat en Energieprogramma: zonne-energie en desnoods drie solitaire windmolens. Warmte van HVC en Hoogovens benutten.
  • Gewasbeschermers, microplastics en medicijnresten verdienen onze volle aandacht. Goed aanpakken bij de bron en voorbereid zijn op aanvullende zuiveringsmaatregelen. Al gaat dat kosten.
  • Kustbescherming afronden bij Wieringerzeekering, Balgzanddijk, Amstelmeerdijk. Bij dijkversterking altijd recreatieve mogelijkheden toevoegen. Communicatie versterken.
  • Concrete en ruimhartige uitwerking van de visie op ons cultureel erfgoed.
  • Waterbewustzijn via communicatie en educatie versterken.
  • De PvdA is op links de enige partij die behalve in het waterschap ook in alle andere bestuurslagen is vertegenwoordigd. We krijgen hierdoor dingen voor elkaar.

Wordt vervolgd!

Fractie PvdA HHNK