Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vastgesteld

11 november 2018

In de gewestelijke vergadering van 10 november jl is zowel het verkiezingsprogramma als de kandidatenlijst van de PvdA voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vastgesteld. De waterschapsverkiezingen zijn op 20 maart 2019.

Raadplegingen

In twee eerdere (digitale) raadplegingen is het programma inhoudelijk besproken en gecorrigeerd. In de uiteindelijke versie zijn de punten op de i gezet. Samen met honderden leden is dit een uniek resultaat te noemen.

Uitgangspunten

Het programma gaat uit van een aantal algemene uitgangspunten als veiligheid, solidariteit en participatie. In verdere aandachtspunten worden de specifieke onderwerpen besproken waarin de PvdA zich onderscheidt van andere partijen.

Samengevat komt dat neer op een combinatie van sociale en duurzame principes in de uitvoering van de waterschapstaken:

Sociaal en duurzaam

Eerlijke lastenverdeling en ruime mogelijkheden voor kwijtschelding. Een actief beleid op social return. Beheer en onderhoud natuurvriendelijk uitvoeren met het oog op vergroting van de biodiversiteit. Dijkversterking altijd in combinatie met natuur en recreatie. Vervuiling aanpakken bij de bron. Energiemaatregelen treffen om in 2025 klimaatneutraal te zijn. Om er een paar te noemen.

Logisch hè

Dat klinkt allemaal logisch. Maar dat is het helaas niet. Er zijn nog voldoende waterschapspartijen die vinden dat waterschappen zich moeten houden aan hun kerntaken. Niets meer en niets minder. Peilbeheer, gemalen onderhouden, rioolwater zuiveren en dijken bouwen.

Ontwikkelingen

PvdA HHNK vindt dat – met het oog op de ontwikkelingen op het gebied van klimaat en technologie – het waterschap een prominente rol moet spelen in de gesprekken over de vraag hoe we hierop gaan in spelen. Dat gaat verder dan dijken bewaken en water uitmalen.

Mooie lijst

Als lijsttrekker ben ik vereerd dat ik hiermee op pad mag. Direct gevolgd door Kees Stam, Fijko van der Laan en Piet Oudega en alle anderen, gaan we op pad naar een goede uitslag!

 

Marjan Leijen, lijsttrekker PvdA HHNK

 

Fotograaf Wouter Zaalberg in actie

 

 

Volle zaal in Huis van Hilde in Castricum