Nieuwe belastingvoorstellen niet sociaal

9 september 2018

De Unie van Waterschappen heeft nieuwe voorstellen gemaakt voor de waterschapsbelastingen en legt die om advies voor aan de waterschappen. In de komende maanden spreken die erover. Zo ook ons waterschap HHNK. Wij vinden de voorstellen niet sociaal en geen echte verbetering.

Zorgen voor veilig, schoon en voldoende water, ook voor de toekomst, kost geld. De waterschappen krijgen dat geld niet van de regering, maar van ons allemaal in de vorm van belastingen. De manier waarop die worden verdeeld over inwoners, bedrijven en eigenaren is tamelijk ingewikkeld en eens in de zoveel jaar wordt daar opnieuw over nagedacht. In een vorig bericht hebben we aangegeven waar de waterschappen mee bezig waren en nu liggen er concrete voorstellen van de Unie van Waterschappen. Die wil men uiteindelijk aanbieden aan de Tweede Kamer, omdat er een wet voor moet worden veranderd om ze uit te kunnen voeren.

Kunnen we blij zijn met de voorstellen?

Wij denken van niet. Het blijft allemaal lastig uit te leggen, dus daar zien we geen verbetering. Dat bedrijven minder gaan betalen en de burgers juist méér vinden wij een verkeerde ontwikkeling. De beheerders van natuurgebieden – een belangrijk maatschappelijk nut – worden geconfronteerd met soms heel grote kostenverhogingen. Ook dat vinden wij een slechte ontwikkeling.

Onze belangrijkste kritiek is dat het nieuwe voorstel voor de zuiveringsheffing gaat betekenen dat grotere gezinnen (vierpersoonshuishoudens) aanmerkelijk meer gaan betalen. Natuurlijk kennen we in ons waterschap een goede kwijtscheldingsregeling, maar wie daar net niet voor in aanmerking komt is de klos. In combinatie met andere verschuivingen in het belastingsysteem kan een gezin voor tientallen procenten zwaarder worden aangeslagen.

In september zullen wij onze opvatting inbrengen in ons waterschap. Hopelijk delen andere fracties onze opvattingen en kunnen we samen een signaal afgeven naar het bestuur van de Unie van Waterschappen.