commissielid | secretaris

Piet Oudega

Bestuur, Middelen en Waterketen

Mijn liefde voor het waterschap is al oud: ik was twaalf jaar lang hoofdingeland (lid van het algemeen bestuur) bij het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen, een van de voorgangers van HHNK. Via een indirecte verkiezing vormde ik daar met drie collega’s de fractie Algemeen belang, gekozen door Provinciale Staten van Noord-Holland. Toen ik in 1986 wethouder van de gemeente Zaanstad werd was dit niet meer te combineren en nam ik afscheid van US. Ik bewaar nog trouw de penning die ik daarbij kreeg overhandigd.

Na mijn wethouderschap heb ik vanaf 1998 tien jaar gewerkt voor Regio Randstad, een samenwerkingsverband van de vier grote steden, de vier Randstadprovincies en de vier stadsregio’s, dat de Randstad in Den Haag en Brussel vertegenwoordigde. En daarna ben ik tot mijn pensionering in 2014 hoofd Financiën bij de provincie Noord-Holland geweest. Dat waren heel boeiende jaren, met de bankencrisis en met bestuurlijke en politieke verschuivingen.

In 2015 heb ik mijn oude liefde weer opgevat en mij kandidaat gesteld voor de PvdA-lijst voor HHNK. Helaas net niet gekozen: de fractie bleef beperkt tot drie leden en ik was nummer vier op de lijst.

Als eerste opvolger ben ik toch volop betrokken bij het fractiewerk. Ik verzorg de agenda en het verslag van de fractievergaderingen, vervang een enkele keer in de commissievergadering van HHNK, neem deel aan enkele bijeenkomsten van het Hoogheemraadschap en vertegenwoordig in voorkomende gevallen de fractie in bijeenkomsten. Ook zorg ik ervoor dat wij na elke vergadering van het algemeen bestuur van HHNK een verslagje sturen naar de secretariaten van de PvdA afdelingen in ons werkgebied die zich daarin geïnteresseerd hebben getoond. De fractieleden schrijven dit verslag bij toerbeurt.