Fijne feestdagen!

De fractie van PvdA HHNK wenst iedereen hele fijne feestdagen en een gezond en duurzaam 2019. Een belangrijk jaar voor de waterschappen vanwege de verkiezingen op 20 maart verkiezingen. Wij hebben er zin in!

 

Kees Stam, Fijko van der Laan, Piet Oudega en Marjan Leijen

Volg ons ook op Facebook

Sinds kort is PvdA HHNK ook op Facebook te volgen. Kijk hier!

Onze Rian burrie in Hollands Kroon

Rian van Dam, voorzitter van gewest PvdA Noord-Holland en programmadirecteur Greenport Noord-Holland Noord, werd op 4 december voorgedragen als burgemeester door de gemeenteraad van Hollands Kroon. (meer…)

Fijko geeft gastles over water

Leerlingen uit groep 6 in Jisp en in Anna Paulowna kregen een gastles van HHNK. Fijko van der Laan, algemeen bestuurder, verzorgde lessen over waterveiligheid, samen met Marleen Waverijn van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Hieronder het verslag: (meer…)

Begroting 2019 – vastgesteld

Een bescheiden verhoging van de tarieven, zonneparken en veel werk aan dijken, zuiveringen en watergangen. De bestuurders van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bespreken de laatste begroting van deze bestuursperiode. (meer…)

Verkiezingsprogramma PvdA HHNK 2019 – 2023

De verkiezingen voor de waterschappen zijn op 20 maart 2019. Het verkiezingsprogramma PvdA – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 2019 – 2023 is op 10 november jl vastgesteld door de gewestelijke ledenvergadering. (meer…)

Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vastgesteld

In de gewestelijke vergadering van 10 november jl is zowel het verkiezingsprogramma als de kandidatenlijst van de PvdA voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vastgesteld. De waterschapsverkiezingen zijn op 20 maart 2019. (meer…)

Forse kritiek op aanpassing belastingstelsel – UPDATE

Het voorstel van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) van de Unie van Waterschappen behelst verschillende wijzigingen in het huidige belastingstelsel van de waterschappen. Vanuit een aantal uitgangspunten (zoals toekomstbestendig, transparant en uitlegbaar) en leidende principes (profijt en kostenveroorzaking) zijn voorstellen gedaan voor onder andere de zuiveringsheffing en de watersysteemheffing. Discussie binnen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: (meer…)

Transplantatie van kwelders op Texel

Bij de versterking van de waddendijk op Texel is een zandige oplossing gekozen. De Prins Hendrikzanddijk zal net als de Hondsbossche Duinen een gebied worden met duinen, strand en natuur, gelegen voor de dijk. Een kweldergebiedje met bijzondere vogels en planten komt hierdoor onder het zand. Dus worden kwelders verplaatst. Een wereldprimeur. (meer…)